Web đặt hàng Hàn Quốc

STT Website Danh mục
1 https://www.coupang.com Tổng hợp
2 https://www.gmarket.co.kr Tổng hợp
3 https://www.11st.co.kr Tổng hợp
4 http://www.auction.co.kr Tổng hợp
5 https://www.danawa.com Tổng hợp
6 https://www.tmon.co.kr Tổng hợp
7 https://www.hmall.com Tổng hợp
8 https://wemakeprice.com Tổng hợp
9 https://folderstyle.com Thời trang
10 https://www.mlb-korea.com Thời trang
11 https://store-kr.uniqlo.com Thời trang
12 https://abcmart.a-rt.com Thời trang
13 https://www.yesstyle.com Thời trang
14 https://chuu.co.kr Thời trang
15 https://www.topten10mall.com Thời trang
16 https://emart.ssg.com Siêu thị
17 https://shinsegaemall.ssg.com Siêu thị
18 https://homeplus.co.kr Siêu thị
19 https://www.lotteon.com Siêu thị
20 http://ddcos.co.kr Mỹ phẩm
21 https://www.beautynetkorea.com Mỹ phẩm
22 https://stylenanda.com Mỹ phẩm
23 https://beautytap.com Mỹ phẩm
24 http://www.ibuybeauti.com Mỹ phẩm
25 https://kr.iherb.com TPCN
26 https://m.bunjang.co.kr Đồ cũ
27 https://www.gparts.co.kr Phụ tùng ô tô
28 https://partsro.com Phụ tùng ô tô